Zwaar bewolkt en 15° C met windkracht 3

WSV de Hollandsche IJssellogo-de-hollandse-ijssel-klein

 

Heeft u een Besloten pagina WSV De Hollandse IJssel account? Log dan in!


Let op: voor dit formulier is inloggen verplicht.

Algemeen

 

Contact privé

 

Overige

Beveiligingscode Beveiligingscode

 

PRIVCACYBELEID VAN [WSV DE HOLLANDSCHE IJSSEL

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die WSV DE HOLLANDSCHE IJSSEL verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van WSV DE HOLLANDSCHE IJSSEL, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan WSV DE HOLLANDSCHE IJSSEL verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: WSV DE HOLLANDSCHE IJSSEL, Griendstraat 12, 2921 LA te Krimpen aan den IJssel. De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via ofni.[antispam].@wsvdehollandscheijssel.nl

2. Welke gegevens verwerkt WSV DE HOLLANDSCHE IJSSEL en voor welk doel

2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

           a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht

           b) adresgegevens eventueel postadres

           c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

           d) Datum, tijd en naam voor de toegangscontrole

           e) Beeldmateriaal geplaatst op www.wsvdehollandscheijssel.com/fotoboek

           f) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze WSV de Hollandsche IJssel zoals bv gegevens over je boot, financiële gegevens en wachtlijst.

2.2       WSV DE HOLLANDSCHE IJSSEL verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het    lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e            instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,

b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van       uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van WSV DE HOLLANDSCHE IJSSEL

c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld,       cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst             gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met WSV DE HOLLANDSCHE IJSSEL.

E-mail berichtgeving (opt-out):

WSV DE HOLLANDSCHE IJSSEL gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van WSV DE HOLLANDSCHE IJSSEL Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk door en mail te sturen naar info@wsvdehollandscheijssel.nl.

3. Bewaartermijnen

WSV DE HOLLANDSCHE IJSSEL verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot tenminste 7 jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4.Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft WSV DE HOLLANDSCHE IJSSEL passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt WSV DE HOLLANDSCHE IJSSEL gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van WSV DE HOLLANDSCHE IJSSEL kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. WSV DE HOLLANDSCHE IJSSEL zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop WSV DE HOLLANDSCHE IJSSEL je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie ofni.[antispam].@WSVdeHollandscheIJssel.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.


 

Inloggen


Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?